Gemeente Zederik, Burgemeester Coert J.J. van Ee

Magazines | Rivierenland Business nummer 6 2011

De groene economische

achtertuin van de Randstad

Coert van Ee is nu bijna één jaar burgemeester van de gemeente Zederik. Het bevalt hem uitstekend. “Het is een prachtige landelijke gemeente met zeven unieke dorpen, waar ik me echt thuis voel. Dat heeft zonder meer ook te maken met het feit dat ik ben opgegroeid in Jutphaas, een prachtig oud dorpje bij Nieuwegein. Toen ik in Zederik kwam wonen, voelde het als thuiskomen.” In het relatief korte tijdsbestek dat hij burgemeester is, viel de zelfredzaamheid van de inwoners van ‘zijn’ Zederik hem al snel op en wellicht nog meer de hoge mate van bedrijvigheid.

Wat Coert van Ee heel verrassend vond en nog steeds vindt, is de bedrijvigheid in Zederik. Op een gemeente van 13.500 inwoners, zijn er in Zederik maar liefst 1.165  bedrijven bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. “Eén op de elf inwoners moet er dus voor zorgen dat zijn of haar bedrijf iedere maand facturen verstuurd, zodat de rekeningen betaald kunnen worden. Hier zie je de zelfredzaamheid van de inwoners terug. De drive om hard te werken, de cultuur van aanpakken. En dat zie je niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook bij verenigingen.”

Kernwaarden

De afgelopen maanden is er binnen de gemeente Zederik hard nagedacht over het formuleren  van kernwaarden, waarin de sterke kanten van Zederik en de daarbij behorende kansen zijn geformuleerd. Er zijn drie kernwaarden vastgesteld: open ruimte, betrokkenheid en bereikbaarheid.

De open ruimte is een haast vanzelfsprekende kernwaarde. Zederik heeft een prachtig open landschappelijk karakter, waar de agrarische sector, natuur en recreatie hand in hand gaan. De tweede kernwaarde -echt typerend voor de regio- is de betrokkenheid. Coert van Ee: “Onze inwoners voelen zich in hoge mate betrokken bij hun omgeving, dat blijkt ook uit de sociale contacten die ze hebben. Het zijn loyale mensen die intensief deelnemen aan de maatschappij. Deze betrokkenheid zie je ook terug in de Zederikse  werknemers. Het zijn mensen met hart voor hun werk. De 9 tot 5 mentaliteit kent men hier niet. Als het moet wordt er doorgewerkt, zelfs op zaterdag. En dat is een eigenschap die iedere werkgever aanspreekt.

De laatste door ons vastgestelde kernwaarde is de bereikbaarheid. Zederik is goed bereikbaar zeker met de auto. Het openbaar vervoer naar steden zoals Utrecht en Breda is prima geregeld. De verbindingen zijn uitstekend en er wordt met een hoge frequentie gereden.” Wat wel een aandachtspunt is, is de spitsdrukte op de A27. In de ochtend is het vrij druk richting Utrecht en ’s avonds richting Breda bij de Gorinchemse brug. Een probleem waaraan gewerkt gaat worden: “Er is net besloten om de A27 te gaan verbreden. Dus de drukte die ’s morgens en ’s avonds op de A27 heerst, zal in de loop der tijd minder worden.”

 

Hoog niveau

Over het niveau van de huidige bedrijvigheid in Zederik is Coert van Ee heel tevreden: “Deze is verrassend hoog. Er zijn hier bedrijven gevestigd die wereldwijd topposities innemen. En dat is voor een relatief kleine gemeente natuurlijk fantastisch. Wat mij wel frappeert is dat veel bedrijven deze bekendheid enigszins naar de achtergrond schuiven. Hier zegt men snel: doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Deze bedrijven zouden zich iets meer mogen profileren en tegelijkertijd Zederik in de slipstream meenemen. Daarom hebben we met de ondernemersverenigingen (OKZO) afgesproken dat het goed zou zijn als bedrijven in hun communicatie explicieter benadrukken dat ze gevestigd zijn in Zederik. Kortom, noem in de reclame uitingen ook Zederik als vestigingsplaats.”

Het behouden en uitbreiden van bedrijvigheid is voor Zederik belangrijk. Op allerlei fronten faciliteert en stimuleert de gemeente bedrijven om zich binnen haar gemeentegrenzen te vestigen. Meer specifiek op het daarvoor bedoelde bedrijventerrein Meerkerk IV. “Dit is één van de beste zichtlocaties die je in midden-Nederland kunt vinden. Om het voor ondernemers nog aantrekkelijker te maken om zich op die prachtige locatie te vestigen, hebben wij er voor gezorgd dat de procedures kort en snel zijn. Ik ben zelf ondernemer geweest, dus weet dat procedures vaak een bottleneck vormen. Daarnaast denken we mee met de ondernemers en brengen we ze in contact met plaatselijke ondernemers om de bouw en inrichting snel te effectueren. Kortom, we proberen het nieuwe ondernemers zo eenvoudig mogelijk te maken. Hun te ontzorgen, zodat zij zich zo veel mogelijk met hun core business kunnen blijven bezighouden.”

 

Toekomstvisie

Coert van Ee vertelt dat het huidige vestigingsklimaat in zijn gemeente uitstekend is. Hij benadrukt dat het essentieel is om dat ook voor de toekomst zo te houden. Omdat een regionale visie de kapstok is voor plannen op lokaal niveau, is Zederik samen met de gemeenten uit de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden een visie aan het ontwikkelen over de toekomst van de regio. Dit moet uiteindelijk leiden tot een breed gedragen ‘Visie 2030’. Uit de eerste gesprekken en bijeenkomsten is een aantal toekomstscenario’s naar voren gekomen. Hierin worden onder andere de huidige rust en het karakter van de regio, de sociale samenhang en het behoud van de ruimtelijke en culturele kwaliteiten van landschap, dorpen en steden centraal gesteld.

Wat opvalt is dat er sterk nadruk wordt gelegd op de toekomstige economische ontwikkelingen. “Van belang is de positionering van de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden als een goed gelegen gebied in de Randstad met een hoge kwaliteit van leven. Dit is zowel voor bedrijven als voor mensen die landschappelijk willen wonen aantrekkelijk: niet aan de rand van, maar midden in het Groene Hart. De regio wordt de ‘groene economische achtertuin’ van de Randstad. En Zederik heeft daarin een belangrijke aandeel. Ondernemers en bedrijven die overwegen zich met hun bedrijf te settelen in die tuin, zijn welkom en kunnen mij altijd persoonlijk bellen voor meer informatie of een afspraak.”

Wat Coert van Ee heel verrassend vond en nog steeds vindt, is de bedrijvigheid in Zederik. Op een gemeente van 13.500 inwoners, zijn er in Zederik maar liefst 1.165  bedrijven bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. “Eén op de elf inwoners moet er dus voor zorgen dat zijn of haar bedrijf iedere maand facturen verstuurd, zodat de rekeningen betaald kunnen worden. Hier zie je de zelfredzaamheid van de inwoners terug. De drive om hard te werken, de cultuur van aanpakken. En dat zie je niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook bij verenigingen.”

Kernwaarden

De afgelopen maanden is er binnen de gemeente Zederik hard nagedacht over het formuleren  van kernwaarden, waarin de sterke kanten van Zederik en de daarbij behorende kansen zijn geformuleerd. Er zijn drie kernwaarden vastgesteld: open ruimte, betrokkenheid en bereikbaarheid.

De open ruimte is een haast vanzelfsprekende kernwaarde. Zederik heeft een prachtig open landschappelijk karakter, waar de agrarische sector, natuur en recreatie hand in hand gaan. De tweede kernwaarde -echt typerend voor de regio- is de betrokkenheid. Coert van Ee: “Onze inwoners voelen zich in hoge mate betrokken bij hun omgeving, dat blijkt ook uit de sociale contacten die ze hebben. Het zijn loyale mensen die intensief deelnemen aan de maatschappij. Deze betrokkenheid zie je ook terug in de Zederikse  werknemers. Het zijn mensen met hart voor hun werk. De 9 tot 5 mentaliteit kent men hier niet. Als het moet wordt er doorgewerkt, zelfs op zaterdag. En dat is een eigenschap die iedere werkgever aanspreekt.

De laatste door ons vastgestelde kernwaarde is de bereikbaarheid. Zederik is goed bereikbaar zeker met de auto. Het openbaar vervoer naar steden zoals Utrecht en Breda is prima geregeld. De verbindingen zijn uitstekend en er wordt met een hoge frequentie gereden.” Wat wel een aandachtspunt is, is de spitsdrukte op de A27. In de ochtend is het vrij druk richting Utrecht en ’s avonds richting Breda bij de Gorinchemse brug. Een probleem waaraan gewerkt gaat worden: “Er is net besloten om de A27 te gaan verbreden. Dus de drukte die ’s morgens en ’s avonds op de A27 heerst, zal in de loop der tijd minder worden.”

 

Hoog niveau

Over het niveau van de huidige bedrijvigheid in Zederik is Coert van Ee heel tevreden: “Deze is verrassend hoog. Er zijn hier bedrijven gevestigd die wereldwijd topposities innemen. En dat is voor een relatief kleine gemeente natuurlijk fantastisch. Wat mij wel frappeert is dat veel bedrijven deze bekendheid enigszins naar de achtergrond schuiven. Hier zegt men snel: doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Deze bedrijven zouden zich iets meer mogen profileren en tegelijkertijd Zederik in de slipstream meenemen. Daarom hebben we met de ondernemersverenigingen (OKZO) afgesproken dat het goed zou zijn als bedrijven in hun communicatie explicieter benadrukken dat ze gevestigd zijn in Zederik. Kortom, noem in de reclame uitingen ook Zederik als vestigingsplaats.”

Het behouden en uitbreiden van bedrijvigheid is voor Zederik belangrijk. Op allerlei fronten faciliteert en stimuleert de gemeente bedrijven om zich binnen haar gemeentegrenzen te vestigen. Meer specifiek op het daarvoor bedoelde bedrijventerrein Meerkerk IV. “Dit is één van de beste zichtlocaties die je in midden-Nederland kunt vinden. Om het voor ondernemers nog aantrekkelijker te maken om zich op die prachtige locatie te vestigen, hebben wij er voor gezorgd dat de procedures kort en snel zijn. Ik ben zelf ondernemer geweest, dus weet dat procedures vaak een bottleneck vormen. Daarnaast denken we mee met de ondernemers en brengen we ze in contact met plaatselijke ondernemers om de bouw en inrichting snel te effectueren. Kortom, we proberen het nieuwe ondernemers zo eenvoudig mogelijk te maken. Hun te ontzorgen, zodat zij zich zo veel mogelijk met hun core business kunnen blijven bezighouden.”

 

Toekomstvisie

Coert van Ee vertelt dat het huidige vestigingsklimaat in zijn gemeente uitstekend is. Hij benadrukt dat het essentieel is om dat ook voor de toekomst zo te houden. Omdat een regionale visie de kapstok is voor plannen op lokaal niveau, is Zederik samen met de gemeenten uit de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden een visie aan het ontwikkelen over de toekomst van de regio. Dit moet uiteindelijk leiden tot een breed gedragen ‘Visie 2030’. Uit de eerste gesprekken en bijeenkomsten is een aantal toekomstscenario’s naar voren gekomen. Hierin worden onder andere de huidige rust en het karakter van de regio, de sociale samenhang en het behoud van de ruimtelijke en culturele kwaliteiten van landschap, dorpen en steden centraal gesteld.

Wat opvalt is dat er sterk nadruk wordt gelegd op de toekomstige economische ontwikkelingen. “Van belang is de positionering van de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden als een goed gelegen gebied in de Randstad met een hoge kwaliteit van leven. Dit is zowel voor bedrijven als voor mensen die landschappelijk willen wonen aantrekkelijk: niet aan de rand van, maar midden in het Groene Hart. De regio wordt de ‘groene economische achtertuin’ van de Randstad. En Zederik heeft daarin een belangrijke aandeel. Ondernemers en bedrijven die overwegen zich met hun bedrijf te settelen in die tuin, zijn welkom en kunnen mij altijd persoonlijk bellen voor meer informatie of een afspraak.”

delen:

Rivierenland Business nummer 6 2011

Lees volledige uitgave online
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
Algemene voorwaarden | privacy statement