Uw personeel, onze zorg!

Magazines | Rivierenland Business nummer 6 2011

Vaak wordt Rivad ingeschakeld wanneer de werkgever een loonsanctie gekregen heeft en drie jaar loon door moet betalen in plaats van twee jaar. “In 2011 was dat in 40% van de aangeboden dossiers het geval en dit percentage is in 2012 verder toegenomen”, vertelt Visser. “Veel werkgevers begrijpen niet hoe dat komt, omdat zij het dossier toch conform de Wet Verbetering Poortwachter hebben aangeboden. Na zes weken is een probleemanalyse opgesteld, na acht weken een plan van aanpak en de werknemer is meerdere malen bij de bedrijfsarts geweest.”

Aan het werk helpen

Van de werkgever wordt verwacht dat deze er alles aan doet om de arbeidsongeschikte werknemer weer aan het werk te helpen binnen of buiten het eigen bedrijf. In ieder geval verwacht het UWV dat:

• de bedrijfsarts tijdens de ziekteperiode beoordeelt of de behandeling van de zieke werknemer adequaat is. Zo nodig moet de bedrijfsarts doorverwijzen zoals bijvoorbeeld voor een rugtraining of een multidisciplinaire aanpak (vaak vergoed door ziektekostenverzekeraar).

• de werkgever de werkplek, taken of uren aanpast. Hoe langer een zieke medewerker niet werkt, hoe hoger de terugkeerdrempel wordt. Wanneer werken bij het eigen bedrijf niet mogelijk is, mag de medewerker gedetacheerd worden of ingezet worden in vrijwilligerswerk.

• de werkgever een deskundig onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van de medewerker bij de eigen dan wel een andere werkgever inzet aan de hand van een door de bedrijfsarts opgestelde Functionele MogelijkhedenLijst (FML)

• ook wanneer de bedrijfsarts aangeeft dat er geen arbeidsmogelijkheden zijn, adviseert Rivad de bedrijfsarts te vragen een FML op te stellen en een onderzoek te laten plaats vinden naar de arbeidsmogelijkheden van de zieke medewerker. De bedrijfsarts mag in feite maar in drie situaties aangeven dat er geen arbeidsmogelijkheden voor de werknemer zijn: bedlegerigheid, terminale fase en opgenomen in een instelling.

• de werkgever uiterlijk rond een jaar verzuim voor de werknemer een adequaat trajectbemiddeling ander werk naar een andere werkgever inzet.

Bovenstaande is slechts een greep uit de te nemen maatregelen, want ieder dossier is uniek en vraagt om een eigen aanpak.

Verkorte wachttijd

Medewerkers die medisch of arbeidsdeskundig volledig arbeidsongeschikt zijn en die geen tot geringe kans op herstel hebben kunnen bij het UWV een WIA met verkorte wachttijd aanvragen. “Iemand heeft dan geen re-integratieverplichtingen (meer)”, legt Visser uit. “De arbeidsdeskundigen van Rivad ondersteunen de medewerker bij deze aanvraag en gaan desgewenst mee naar de keuring bij het UWV. Dit leidt ertoe dat de meeste aanvragen die wij begeleiden door het UWV worden toegekend.”

Vragen

Rivad werkt samen met alle arbodiensten maar ook met zelfstandig gevestigde bedrijfsartsen. Wanneer u vragen heeft over een dossier of onze ondersteuning nodig heeft bij de re-integratie van een zieke medewerker kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

RIVAD, arbeidsdeskundig adviesbureau Rivierenland

T. 0345-622619 - Tineke Visser 06-20056956

Willem van Kuijk 06-12838809 - www.rivad.nl

delen:

Rivierenland Business nummer 6 2011

Lees volledige uitgave online
Rivierenland Business nummer 1 2020
 
Rivierenland Business nummer 6 2019
 
Rivierenland Business nummer 5 2019
 
Rivierenland Business nummer 4 2019
Rivierenland Business nummer 3 2019
 
Rivierenland Business nummer 2 2019
 
Rivierenland Business nummer 1 2019
 
Rivierenland Business nummer 6 2018
Rivierenland Business nummer 5 2018
 
Rivierenland Business nummer 4 2018
 
Rivierenland Business nummer 3 2018
 
Rivierenland Business nummer 2 2018
Jaarbeurs Special 2018
 
Rivierenland Business nummer 1 2018
 
Rivierenland Business nummer 6 2017
 
Rivierenland Business nummer 5 2017
Rivierenland Business nummer 4 2017
 
Rivierenland Business nummer 3 2017
 
Rivierenland Business nummer 2 2017
 
Rivierenland Business nummer 1 2017
Rivierenland Business nummer 6 2016
 
Rivierenland Business nummer 5 2016
 
Rivierenland Business nummer 4 2016
 
Rivierenland Business nummer 3 2016
Rivierenland Business nummer 2 2016
 
Rivierenland Business nummer 1 2016
 
Rivierenland Business nummer 6 2015
 
Rivierenland Business nummer 5 2015
Rivierenland Business nummer 4 2015
 
Rivierenland Business nummer 3 2015
 
Rivierenland Business nummer 2 2015
 
Rivierenland Business nummer 1 2015
Rivierenland Business nummer 6 2014
 
Rivierenland Business Tiel special
 
Rivierenland Business nummer 5 2014
 
Rivierenland Business nummer 4 2014
Rivierenland Business nummer 3 2014
 
Rivierenland Business nummer 2 2014
 
Rivierenland Business nummer 1 2014
 
Rivierenland Business nummer 6 2013
Gorinchem Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 5 2013
 
Rivierenland Business nummer 4 2013
 
Rivierenland Business nummer 3 2013
Neerijnen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 2 2013
 
Rivierenland Business nummer 1 2013
 
Zaltbommel Business Special 2013
Geldermalsen Business Special 2013
 
Rivierenland Business nummer 6 2012
 
Rivierenland Business nummer 5 2012
 
Rivierenland Business nummer 4 2012
Rivierenland Business nummer 3 2012
 
Rivierenland Business nummer 2 2012
 
Rivierenland Business nummer 1 2012
 
Rivierenland Business nummer 6 2011
Zederik Business Special 2011
 
Maas en Waal Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 5 2011
 
Rivierenland Business nummer 4 2011
Rivierenland Business nummer 3 2011
 
Rivierenland Business nummer 2 2011
 
Buren Business Special 2011
 
Rivierenland Business nummer 1 2011
Algemene voorwaarden | privacy statement